تازه ها
خانه / ارتباط با ما

ارتباط با ما

آدرس کارخانه و دفتر مرکزی: شهر قزوین- شهرستان آبیک- شهرک صنعتی کاسپین۲-خیابان نوآوری سوم

تلفن های تماس:

۰۲۸-۳۲۸۸۴۰۳۸                  ۰۲۸-۳۲۸۸۴۰۳۹                  ۰۲۸-۳۲۸۸۴۰۳۷

۰۹۳۶۸۷۸۲۵۳۸                   ۰۹۱۰۶۶۷۸۲۶۹